logo
پست الکترونیک*
کد اعتبار*
رمز‌عبور*
تکرار رمز*
کد معرفی
بدینوسیله تمامی کاربران محترم جیبیتکس خود را متعهد دانسته ضمن مطالعه دقیق موارد مندرج در صفحه قوانین و پذیرش آن، از تطمیع و به دام افتادن در دام کلاهبرداران در ازای وعده های واهی جدا" بر حذر بوده و سپس اقدام به ثبت نام و معامله در این پلتفرم نمایند.
آگاه باشید که کلیه مسئولیتهای مدنی و کیفری ناشی از هرگونه استفاده یا سوء استفاده از اکانت کاربری شما در وبسایت جیبیتکس تنها و تنها به عهده شخص شما خواهد بود و وبسایت جیبیتکس هیچ گونه مسئولیتی اعم از مدنی و کیفری نداشته و نخواهد داشت.
پیشاپیش از دقت نظر و هوشیاری شما سپاسگزاریم